W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna  w Gminie Kołobrzeg w Zieleniewie,   ul. Szczecińska 12, 78-100 Kołobrzeg .
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  jest p. Ewa Kropkowska tel. 603532143; e-mail: ekropkowska.iod@onet.pl
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie zleconych obowiązków m.in.: zapewnienie możliwości korzystania z zasobów biblioteki, realizacja spraw związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości, korzystanie z czytelni internetowej oraz prowadzenie działalności kulturalnej.